Tarot za posao

Tarot za posao

“Neuspeh nije najstrašnija stvar na svijetu. Najstrašnije je ne pokušati.”
John Moneghan.

Tarot karte kao moćan duhovni alat omogućavaju svakoj osobi da dobije detaljan uvid u mnoge složene situacije vezane uz područje posla i karijere. Tarot za posao kroz moćne simbole karata otkriva pojedincu potencijalne mogućnosti, daje odgovorajuće smjernice, i ukazuje na put koji je potrebno slijediti. U suvremenom svijetu, tarot za posao nam pokazuje onu praktičnu stranu našeg života, ali i svih onih utjecaja koji se negativno odražavaju na karijeru i poslovni uspjeh.

Tarot za posao je opcija koja nam pomaže da otkrijemo nešto novo

Tarot za posao odgovara na sva pitanja poslovnih nesporazuma, potencijala, konflikata i nesporazuma u radnom okruženju. Tarot za posao je način da se fokusiramo na pravom smijeru, da bolje sagledamo date nam opcije, i da tako dođemo do uspješne karijere. Tarot za posao je opcija koja nam pomaže da otkrijemo nešto novo i da bolje razumijemo situacije iz prošlosti ili sadašnjosti u kojim su se događali mnogi nesporazumi. Prilikom konzultiranja tarota i riješavanja određenih poslovnih prilika ili nedoumica, treba imati u vidu da je svaki odgovor poruka iz mističnog svijeta i viših dimenzija. Ukoliko želimo riješimo svoju poslovnu situaciju potrebno je najprije formulirati pitanje na jasan način kako bi dobili što konstruktivniji odgovor. Svaki tarot odgovor omogućava pojedincu da odabere bolji put za sebe. U tom smislu možemo iskoristiti neka iz grupe ovih pitanja kako bismo bili sigurni da smo na pravom putu do ostvarenja najboljih rezultata.

Pitanja za opciju – Tarot za posao:

  • Kako mogu uvećati svoje poslovne potencijale?
  • Kako će proći novi razgovor za posao?
  • Kakve su mi šanse za bolju poziciju na trenutnom poslu?
  • Kakav ću dojam ostaviti kod novog poslodavca?
  • Hoću li uspjeti zadržati postojeći posao u narednom periodu?
  • Hoću li ću dobiti povišicu?

Tarot za posao “Otvaranje ogledalo”:

Ovo otvaranje nam daje cjeloviti prikaz naše poslovne situacije gdje dobivamo uvid u područje poslovnih ograničenja, prilika, snage, utjecaja iz prošlosti, ali i ishoda nakon napravljenih poslovnih odluka.

  • Prva karta u ovom otvaranju nam govori o našoj trenutnoj situaciji, potencijalima i utjecajima kada je posao u pitanju.
  • Druga karta u ovom otvaranju zajedno sa trećom i četvrtom kartom ukazuje na to koji su faktori u prethodnom periodu utjecali da dođemo do situacije u kojoj se nalazimo.
  • Peta karta zajedno sa šestom u ovom otvaranju pokazuje što treba u ovom periodu napraviti kako bi se situacija popravila u financijskom području.

Svaka karta ima svoju jedinstvenu energiju, pri čemu je važno da sve budu spojene u cjelinu kako bi dobili detaljan i precizan odgovor na postavljeno pitanje.

Karte okrenute naopako govore o poteškoćama i blokadama, njihov utjecaj ima važnu ulogu u razmatranju, ali također objektivnom sagledavanju vlastitih potencijala i mogućnosti. Pojedine grupe karata poput mačeva mogu odlagati naše želje na određeno, ali dati i konstruktivan savijet što raditi dalje. Dublja saznanja iz simboličnih slika tarota nam omogućavaju da shvatimo suštinu određenih detalja vezanih za područje posla. Tarot za posao je sve više korištena opcija koja nam pruža mogućnosti da dođemo do što boljeg i konstruktivnijeg rješenja.