Tarot za financije

Tarot za financije

Još od 14. stoljeća tarot služi kao sredstvo proricanja a bio je i vrlo popularan u mnogim zemljama. Špil karata tarota sastoji se od velike i male Arkane, odosno mačeva, štapova, kupova i pentakli. Svaka od 78 karata u sebi ima golemu energiju kroz koju možemo dobiti odgovore na mnoga pitanja, želje ili strahove. Tarot je u korespondenciji sa numerologijom i astrologijom, a kroz simbolične slike i kombinacije, davao vrlo dobar uvid u poruke, kao i izlaz iz složenih situacija.

Tarot za financije detaljno oslikava našu financijsku situaciju

Kada govorimo o financijama, tarot karte nam mogu dati odgovore kroz koje ćemo poboljšati svoju materijalnu sigurnost i savladati postojeće probleme. Pored pitanja o ljubavi, tarot za financije je jedno od najpopularnijih u tumačenju. Kada je kod osobe financijska situacija neizvjesna ili je osoba izgubila posao, tada treba pronaći najbolju strategiju za izlaz iz tog tjeskobnog perioda. Tarot za financije detaljno oslikava našu financijsku situaciju, donoseći najbolje odgovore i smjerove. Iako postoji bezbroj otvaranja tarota za financije, najčešće se koriste ona jednostavna sa 5 karata.

Da bi mogli doći do određenih odgovora vezanih za financijsko područje, potrebno je postaviti jasno definirano pitanje. Na taj ćemo način otkriti početne točke problema, što možemo očekivati, i što će utjecati na naše financije. U otvaranju tarota za financije svaka nam karta ukazuje na dio cjeline naših financijskih potencijala, ali i svega onoga što nas ograničava na putu materijalne sigurnosti.

Tarot za financije:

  • Prva karta u otvaranju nam ukazuje što je glavni problem kada su naše financije u pitanju?
  • Druga karta u otvaranju nam ukazuje na sve potencijale i mogućnosti koje konstruktivno mogu utjecati na uvećanje naših financija.
  • Treća karta u otvaranju ukazuje na sve na što treba obratiti više pažnje nego obično.
  • Četvrta karta ukazuje na naš intelektualni potencijal koji bi mogao pomoći u riješavanju financijskih problema.
  • Peta nam karta ukazuje na ono što trebamo napraviti  kako bismo mogli uvećati svoje prihode.

Kroz ovu tehniku otvaranja treba obratiti pažnju na cjelokupnu kombinaciju. Na primjer, ukoliko se pojavi karta Kočija onda je to znak karmičkih upliva. No, prisustvo pentakli ukazuje na poteškoće po pitanju otplate kredita ili vraćanja pozajmica. Ukoliko su u otvaranju tarot za financije sve karte okrenute naopako, to može biti znak da osoba mora preuzeti akciju i brzo djelovati u riješavanju financijskih problema. Karte iz grupe mačeva ukazuju na dosta otežavajućih i složenih situacija, okolnosti, mogućih problema sa neprijateljima, sudskim sporovima i otežavajućim karmičkim uplivima. Prisustvo štapova indikacija je da financijske teškoće možemo riješiti ustrajnošću, upornošću i duhovnošću.

Ono što je važno znati jest da karte u uspravnom položaju ukazuju na to kako se situacija može riješiti u našu korist, naravno uz određeni trud. Svaka karta i kombinacija nam nose tako i određenu poruku, ali nas i usmjeravaju na koju stranu trebamo krenuti kada su financije u pitanju.