Pitaj tarot da ili ne

pitaj tarot da ili ne

Pitaj tarot da ili ne je opcija koja na jednostavan i vrlo jasan način daje odgovor na konkretno pitanje. Na ovaj način nećemo samo dobiti odgovore, već i savijete kroz odabranu kartu. Kada se suočavamo sa teškim periodom života ili samo želimo jednostavne odgovore, pitaj tarot da ili ne pomoći će nam da donesemo bolje odluke. Jedan od najčešćih načina traženja odgovora na opciji tarot da ili ne je uz pomoć jedne karte koju tumače tarot majstori. Ipak, treba postavljati samo ona pitanja čiji će nam odgovori biti od pomoći, bez dodatnog otežavanja. Pitanje treba biti postavljeno tako da kroz odgovor dobijemo najbolji savijet ili smijernicu. Pitaj tarot da ili ne je opcija koja se najčešće koristi za ljubavne odnose.

U tom smislu, izvučene karte na opciji pitaj tarot da ili ne mogu biti slijedeće:

Pitaj tarot da ili ne – karta Budala simbolizira pozitivan odgovor i potrebu da se krene naprijed.

Pitaj tarot da ili ne – karta Mag je indikator novih vijesti, riječi i, u većini slučajeva daje potvrdan odgovor ukoliko je u uspravnom položaju.

Pitaj tarot da ili ne – karta Visoka svećenica se odnosi na mistične i nama nedostupne trenutke. Vrlo često simbolizira negativan odgovor.

Pitaj tarot da ili ne – karta Carica se odnosi na razdoblje ljubavnog zadovoljstva i pozitivnog odgovora.

Pitaj tarot da ili ne – karta Car donosi potvrdan odgovor, no onaj tko traži odgovor često nije siguran u sebe i svoje prave želje. Ovdje je potrebno određeno samoispitivanje istinskih unutrašnjih težnji.

Pitaj tarot da ili ne – karta Svećenik je potvrda pozitivnog odgovora u ljubavi i radosti.

Pitaj tarot da ili ne – karta Ljubavnici simbolizira komunikaciju među ljubavnim partnerima. Ukoliko se pojavi naopako znak je nesuglasica i negativnog odgovora na postavljeno pitanje.

Pitaj tarot da ili ne – karta Kočija simbolizira negativne odgovore. Osoba je vrlo često usmjerena ka sebi i individualnome napretku, što za područje ljubavi nije povoljno.

Pitaj tarot da ili ne – karta Snaga upućuje na potvrdan odgovor. Osoba se treba usmjeravati radosti, druženju sa partnerom, i po mogućnosti zajedničkim izlascima.

Pitaj tarot da ili ne – karta Pustinjak naznaka je negativnog odgovora za ljubavno područje. Ovo je karta koja nas vodi ka mudrosti i periodu samoće.

Pitaj tarot da ili ne – karta Kotač sreće je karta dvosmislenog značenja. U uspravnom položaju može dati potvrdan odgovor na pitanje, dok u obrnutom daje negativan odgovor. No sam će odgovor ovisiti o vremenu, kao i o fokusu onog tko postavlja pitanje.

Pitaj tarot da ili ne – karta Pravosuđe često potrvđuje negativan odgovor, zbog situacija koje će se “prečiti” partnerima da budu zajedno u vezi.

Pitaj tarot da ili ne – karta Obješeni čovjek daje potvrdan odgovor, no samo ukoliko je jedan od partnera spreman promijeniti sebe i svoje navike u ljubavi.

Pitaj tarot da ili ne – karta Smrt naznaka je negativog odgovora i završetka određenog ljubavnog zajedništva.

Pitaj tarot da ili ne – karta Umjerenost označava potvrdan odgovor. Međutim, ova karta nagovještava  određene teške periode koji trebaju proći kako bi kasnije sve išlo u pozitivnom pravcu.

Pitaj tarot da ili ne – karta Vrag ukazuje na negativan odgovor. Vrlo često u području ljubavi prikazuje kraj zajednice, varanje, ili opasnosti od strane partnera.

Pitaj tarot da ili ne – karta Kula simbolira određena ljubavna pitanja i daje potvrdan odgovor, ali samo ukoliko se pitanja odnose na otkrivanje laži partnera ili njegovu nepravdu.

Pitaj tarot da ili ne – karta Zvijezda je indikator pozitivnih odgovora, često se poistovećuje sa ispunjenjem ljubavnih snova i periodom sreće.

Pitaj tarot da ili ne – karta Mesec u obrnutom položaju ima negativan odgovor i upozorava osobu na oprez u ljubavi.

Pitaj tarot da ili ne – karta Sunce uvijek nagovještava potvrdne odgovore za ljubav i ljubavno zadovoljstvo.

Pitaj tarot da ili ne – karta Presuda je naznaka negativnog odgovora kad je u obrnutom položaju. No ona također i porućuje osobi da dobro razmisli preije nego krene sa novim ljubavnim partnerstvom.

Pitaj tarot da ili ne – karta Svijet otkriva potvrdan odgovor na postavljeno ljubavno pitanje. Ovo je karta ujedinjenja, karme i ispunjenja.

Pitaj tarot da ili ne i dobit ćeš precizan odgovor!